หน้าแรก

การจองที่พัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

132 หมู่ 6 บ้านคลองเดื่อ
ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มือถึอ :
+66 (81) 9141386
Fax :
+66 (044) 290962  
E-mail:
khaoyaicountryhome@hotmail.com

ที่พัก

บรรยากาศ

แผนที่

ห้องสัมมนา

ห้องอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก

หน้าแรก | ที่พัก | ห้องอาหาร | ห้องสัมมนา | สิ่งอำนวยความสะดวก | บรรยากาศ | การจองที่พัก | แผนที่

การจองที่พัก

ส

ช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ทางรีสอร์ทจะรักษาสิทธิการจองห้องพักของท่านไว้ไม่เกิน 10 วัน นับจากวันที่มีการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าพัก มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิการยกเลิกการจองโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(***การจองห้องพักในช่วงวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องชำระเงิน 100% ก่อนวันเข้าพัก***)

เงื่อนไขในการชำระเงิน

ชำระเงิน 50% ก่อนวันเข้าพัก 30 วัน
ชำระอีก 50% ณ วันที่เข้าพัก
***การจองห้องพักในช่วงวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องชำระเงิน 100% ก่อนวันเข้าพัก***


วิธีการชำระเงิน
ชำระโดย
โอนเงินผ่านบัญชีบริษัท

รายละเอียดธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนศรีนครินทร์
ชื่อบัญชี คุณบุญชื่น ละมุนวงศ์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 048-2-14548-4